Besluit basisveiligheids-normen stralings-bescherming

Besluit basisveiligheids-normen stralings-bescherming

Voor de tandheelkundige praktijk zijn er per 6 februari 2018, met het in werking treden van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, de ministeriële regelingen en de ANVS verordening, een aantal wijzigingen van kracht geworden ten aanzien van de stralingsbescherming in de praktijk die uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is ook de ‘Richtlijn Tandheelkundige Radiologie’ van de KNMT aangepast.

In de nieuwe wetgeving zijn veel terminologie aangepast. De naam van de Coördinerend Deskundige (CD) die conform de wetgeving de Risicoanalyse Stralingstoepassingen (RA) moet beoordelen en tevens toezicht moet houden op de inhoud van de acceptatietesten en de kwaliteitscontrolemetingen (QC) van de röntgentoestellen is gewijzigd naar Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD)*. Daarnaast is de naam van Toezichthoudend Deskundige (THD) vervangen door Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) en de naam van Behandelend arts (tandarts) vervangen door Medisch Deskundige (MD).

Eén van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet- en regelgeving voor de tandheelkundige branche zijn de wijzigingen in het controlestelsel. Voorheen vielen de handelingen met tandheelkundige röntgentoestellen tot 100 kilovoltage (kV) onder de meldingsplicht, vanaf heden vallen de handelingen met alle röntgentoestellen, ongeacht het kV, onder de registratieplicht. Uitzondering hierop zijn de handelingen met Conebeam CT toestellen, deze handelingen vallen vanaf de nieuwe wetgeving altijd onder de vergunningsplicht.

De overheidsafdeling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft in samenwerking met de veldpartijen en brancheorganisaties, waaronder de KNMT en de VGT, gewerkt aan Factsheets om partijen te ondersteunen in de communicatie over de gevolgen van het wijzigen van de wet- en regelgeving. Aan de rechterzijde bij “Verdere Informatie” treft u drie verschillende factsheets aan.

De VGT kan in samenwerking met haar leden en een SBD, de wettelijk verplichte RA en beoordeling door een SBD via het VGT Portal Stralingsbescherming (= een digitaal KEW dossier) voor uw praktijk realiseren. Op het VGT Portal Stralingsbescherming worden de gegevens van uw praktijk bijgehouden in een digitaal KEW dossier welke uitsluitend toegankelijk is voor de praktijk, voor de verantwoordelijke dentalonderneming, voor de SBD welke de beoordeling van de RA verzorgt en voor de VGT.

(*) een Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) is een persoon die ingeschreven staat in het landelijk register voor Stralingsbeschermingsdeskundigen bij de ANVS; een SBD kan zich registreren op het niveau van

  • coördinerend deskundige (SBD-CD), na het behalen van het diploma Coördinerend Deskundige (voormalig N3) en
  • algemeen coördinerend deskundige (SBD-ACD), na het behalen van het diploma Algemeen Coördinerend Deskundige (voormalig N2)

Voor herregistratie gelden, naast deze diploma’s eisen voor kennisonderhoud:

  • een SBD-CD is 250 uur per jaar en een SBD-ACD 500 uur per jaar bezig met straling;
  • een SBD volgt aantoonbaar bijscholing en symposia en behaalt registratiepunten;
(tandartsen beschikken over het algemeen over stralingsdeskundigheid niveau 5).

Wetgeving:

Laat u inspireren in onze showroom

AllDent is dé specialist in Nederland op het gebied van praktijkinrichting. Ons team kan u vrijblijvend adviseren. Bel ons op 0318 – 50 90 60 , mail ons via info@alldent.nl of laat hieronder uw bericht achter.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.